20/04/2024
HomeErasmus+Reunió informativa amb l’alcadessa de la ciutat de Gandia

Reunió informativa amb l’alcadessa de la ciutat de Gandia

Dimarts 14 de novembre 2017, l’equip directiu de l’IES Tirant ha mantés una reunió informativa amb l’alcadessa de la ciutat de Gandia per tal de donar-li a conéixer el projecte europeu Erasmus+ anomenat «GoVet». Es tracta d’un projecte de transició d’èxit de l’educació obligatòria a una educació de Formació Professional i/o Batxillerat per tal de guiar a l’alumnat amb la millor qualitat/eficiència possible. En aquest programa estan a més presents el centre Malpils Boarding School a Letònia, NNOMS Poysdorf d’Àustria i el CFP Cebano Monregales d’Itàlia.

FOLLOW US ON:
Projecte europeu KA1
Visita de docents it

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.