13/06/2024
HomeProjectesLa Revolució Elèctrica del Tirant

La Revolució Elèctrica del Tirant

La Revolució Elèctrica del Tirant

Projecte d’Innovació i Investigació Educativa 2020 “La Revolució Elèctrica del Tirant” (aprovat per Resolució de 19 d’octubre de 2020 de la directora general d’Innovació Educativa i Ordenació)

La Revolució Elèctrica del Tirant és un projecte d’innovació educativa a desenvolupar en 4 anys, que descriu el procés d’implantació d’un nou model d’FP basat en els reptes i les metodologies actives en els cicles elèctrics del nostre centre educatiu.

Amb aquesta nou model els alumnes adquireixen les competències del cicle mitjançant la realització de reptes i a banda d’adquirir les competències tècniques d’una forma més atractiva, dinàmica i propera al món real, n’adquereixen d’altres de caràcter transversal com són la comunicació, el treball en equip i l’esperit emprenedor i innovador que els facilitarà la seua posterior inserció laboral.

Durant el curs 2020-2021, en la primera etapa d’implantació d’aquest nou model d’aprenentatge, ens vam formar, vam visitar instal·lacions d’altres centres formatius i vam treballar per reptes durant tot el tercer trimestre del primer curs del cicle amb dos projectes en paral·lel, un relacionat amb els automatismes industrials i un altre amb els les instal·lacions elèctriques d’interior.

Fruit de tot aquest treball i de la tradició del treball per projectes del departament de soldadura, el nostre centre formatiu i concretament els cicles formatius de grau mitjà de soldadura i d’electricitat van ser inclosos en dos programes impulsats per la Direcció General d’FP com són l’Innovatec i la col·laboració amb l’FP d’Euskadi per tal de definir el nou model valencià d’FP, programes que descriurem detalladament per separat.

FOLLOW US ON:
AULA TECNOLÒGICA -

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.