20/04/2024
HomeProjectesCREA LA TEUA EMPRESA INNOVADORA

CREA LA TEUA EMPRESA INNOVADORA

CREA LA TEUA EMPRESA INNOVADORA

És un Projecte d’Innovació Educativa  aplicat a l’alumnat dels Cicles Formatius de Grau Superior d’Administració i Finances i Assistent a la Direcció de l’IES TIRANT LO BLANC de Gandia.

Amb aquest projecte és motiva l’alumnat perquè coneguen l’opció de crear el seu propi negoci, donant-li tota la informació necessària per a poder redactar un Pla de Negoci complet i realista. Mitjançant aquest document, es dóna forma al negoci que es pretén iniciar, concretant aspectes pràctics   (productes, preus ofertats…), potencials clients, canals de promoció, mitjans de distribució, estimacions de compra, estimacions de despeses i inversions, fonts de finançament, previsió de llocs de treball i organigrama…Tota la informació es recull en els apartats següents: Pla de Màrqueting, Pla Econòmic Financer, Pla de Producció, Pla de Recursos Humans, Estudi de Mercat, Objectius a Futur i un Resum Executiu.

Es treballa el Màrqueting Digital, amb la confecció de les pàgines web, vídeos promocionals, disseny d’estratègies de Màrqueting Online, campanyes de Branding…També es treballa la Digitalització de documents, la firma electrònica, la banca online, així com els Programes de Gestió Comptable (software dels programes de comptabilitat, facturació, nòmines, TPV-Terminals Punt de Venda, control d’existències…).

Els objectius són

  • Capacitar l’alumnat per a treballar en equip.
  • Saber fer, saber estar.
  • Capacitar l’alumnat per a prendre decisions i competir.
  • Motivar en l’emprenedoria, doncs cada vegada són més les persones que es decideixen a crear el seu propi negoci.
FOLLOW US ON:
ACREDITA
METODOLOGIA D’EMPR

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.