13/07/2024

DEPARTAMENTS I ORGANIGRAMA

EQUIP DIRECTIU

Direcció

Carmen Fuster Mollà

 

Vicedirecció

Joan Marí Just

Secretaria

Rosa Boix Moratal

Cap Estudis Batxillerat

Carmen Chàfer Climent

Cap Estudis F.P

Josep Pons Blasco

Cap Estudis ESO

Joan Francesc Peris García

DEPARTAMENTS

Comissió  de Coordinació Pedagògica 2017-18

Caps de Departaments Didàctics, Famílies Professionals i Transversals i Càrrecs Directius

Departament Administració i Gestió

Federico Clar Boronat

Departament Anglés

Alicia Benavent Vidal

Departament Didàctic Biologia i Geologia

Marga Gutiérrez Mendoza

Departament de Llengua Castellana i Literatura

Sara Grau Cardona

Departament de Comerç i Màrqueting

Josep Santos- Juanes Martí

 

Departament de Dibuix

Pura Llópis Pavia

Departament Economia

Josep Juan Pla

Departament Educació Física

Maria Sala Clar

Departament Instal•lacions Automatismes Infomàtica i Telecomunicacions

Martín Hernández Fernánde

Departament de Filosofia

Inma Llorca Muñoz

Departament Física i Química

Flora Pérez Fernández

Departament de Formació i Orientació Laboral

Carlos Martí Ferrer

Departament de Francés

Helena Climent Rubiols

Departament de Fusta i Moble

Consol Selfa Vivens

 

Departament Geografia i Història

Javier Bañuls Nácher

Departament de Grec

Lluís Cervell Arnal

Departament Informàtica

Isabel Martínez Ródenas

Departament Matemàtiques

Dolors Bataller Más

Departament Música

Mª Angels Faus Mascarell

Departament D´orientació

Mercedes Estrugo Martínez

Departament Prevenció de Riscos

Javier Vila Barber

Departament de Religió

Concepción Chova Castelló

Departament de Sanitat

Natalia Sanchez Miret

Departament Soldadura i Caldereria

Federico Femenia López

Departament de Tecnologia

Fco. Javier Máñez Ramis

Departament de Valencià

Adelina Rubiols Estruch

Administració

M. Luisa Company Pellicer

Coordinació ESO

Rebeca Sendra Velázquez

Coordinació Batxillerat

Adelina Rubiols Estruch

Coordinació de Formació Professional

Toni Monzó Sanchis

Departament Inserció Laboral

Salvador Valero Morell

Coordinació Programa Anual de Formació

Enrique Sanchis Tercero

Coordinació Programes Europeus

Carmina Chafer Climent

Departament d´Activitats Complementàries i Extraescolars

Joan F. Marí Just

Coordinació Biblioteca

Sara Grau Cardona

Convivència i Mediació

Andrea Cantos Herrero

Xarxa de llibres

Aquilino Zafra Castro

Coordinador TIC's

Antonio Tolosa Blasco

ORGANIGRAMA