13/07/2024

LA IGUALTAT EN ACCIÓ: PRÀCTIQUES IMPLEMENTADES DES DEL PLA D’IGUALTAT.

La coeducació és una estratègia implantada en el centre des de 2007 mitjançant el Pla d’Igualtat, amb l’objectiu d’adquirir les competències que permeta a l’alumnat relacionar-se amb el seu medi social i cultural des del principi d’igualtat, prevenint la violència i la desigualtat per raó de gènere.

L’associació  Tirantianes, amb aquest propòsit, organitza diferents accions educatives amb la finalitat d’educar i formar  la joventut en la cultura de la igualtat i convivència.

Noticies