20/06/2024

SALUTACIÓ

Hem de tornar a pensar en gran i imaginar de nou l’educació en un món canviant

– Irina Bokova (Directora General Unesco)

Carmen Fuster Mollá
Directora del Tirant

L’IES Tirant lo Blanc de Gandia, amb l’oferta formativa d’ESO, Batxillerat, Formació Professional Bàsica i Cicles Formatius de grau mitjà i superior, ofereix, a l’alumnat que hi estudia, l’oportunitat de treballar coordinadament amb les famílies en accions de transformació educativa. Pretenem sumar els esforços i coneixements de professorat i alumnat amb l’objectiu de generar una nova cultura de treball participatiu, dinàmic, vinculat i implicat en l’entorn. Disposem dels procediments educatius i les eines pedagògiques necessàries per a què l’alumnat aprenga a administrar les competències educatives que exigeix el segle XXI. Volem fer possible el canvi de paradigma i aconseguir un aprenentatge que forme en present i pense en futur, en resposta a les necessitats del món actual.

Tenim per objectiu convertir l’alumnat en ciutadans amb una excel·lent formació acadèmica, humana i professional, un bagatge educatiu que els permetrà afrontar sense dificultats qualsevol meta o repte universitari o professional.

El Tirant és un centre educatiu públic que des de gener de 1979 ofereix un projecte d’ensenyament de qualitat, inclusiu i integrador. Els nostres equips docents atenen la diversitat de forma personalitzada, faciliten la formació acadèmica i realitzen l’avaluació d’acord amb les dimensions bàsiques que conformen l’aprenentatge de les persones:

 Aprendre a saber

 Aprendre a fer

 Aprendre a conviure

 Aprendre a ser

Aquestes capacitats permetran a l’alumnat incorporar-se dins d’una societat en canvi continu a través de la xarxa de relacions internacionals, del programa plurilingüe, del treball conjunt en projectes i reptes, del Projecte Erasmus+ i de l’orientació acadèmica i professional. Hem implantat els recursos tecnològics en la docència de matèries i mòduls professionals amb la construcció d’escenaris digitals que faciliten l’aprenentatge, la coeducació i la igualtat d’oportunitats. Hem creat nous espais educatius i mantenim relacions actives amb el món empresarial. Hem implantat una plataforma de debat i de projecció social a fi que el nostre alumnat oferisca un valor afegit humanístic, científic i professional a l’actual revolució tecnològica. Volem que el nostre alumnat aconseguisca un elevat percentatge d’ocupació en el món laboral, fent de la seua passió el seu futur. Combinem una formació acadèmica rigorosa amb un aprenentatge intens i experiencial que faculta l’adquisició de competències i el valor del treball en equip, així com els valors 4.0 que els faran encarar el futur des d’una òptica idònia i plena d’oportunitats.

Si penses escollir l’IES Tirant, t’esperem i et reservem una educació pública, de qualitat i diferenciada, com et mereixes.