20/05/2024
HomeEl dia a diaINFORMACIÓ SOBRE LA PROHIBICIÓ DE L’ÚS DE DISPOSITIUS MÒBILS

INFORMACIÓ SOBRE LA PROHIBICIÓ DE L’ÚS DE DISPOSITIUS MÒBILS

Document en PDF

Davant la publicació, el passat divendres dia 3 de maig de 2024, de la RESOLUCIÓ de 17 d’abril de 2024, sobre determinats aspectes per a la regulació de l’ús de dispositius mòbils en centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana.

L’equip directiu de l’IES Tirant lo Blanc de Gandia,

INFORMA:

a) Des del dilluns 6 de maig de 2024, l’alumnat ha de mantindre el telèfon mòbil apagat i fora de la vista durant tota la jornada escolar, (també entre canvi de classes), i en tot el recinte escolar, incloent-hi pati, corredors, banys, etc..

b) Si el professorat precisa de l’ús del telèfon mòbil per a la realització d’una activitat concreta, indicarà clarament l’inici de l’activitat, moment en el qual l’alumnat podrá accedir als seus telèfons mòbils, i el final de la mateixa, moment en el que hauran d’apagar i guardar de nou els seus telèfons mòbils. El professorat haurà de facilitar vies alternatives per a la realització de l’activitat proposada per a aquell alumnat que no dispose de telèfon mòbil.

c) Quan l’alumnat faça un ús indegut del mòbil, haurà de lliurar-li’l al professor que li’l requereixa i serà custodia’t al despatx de Caporalia d’Estudis. Al final de la jornada escolar li se tornarà el mòbil a l’alumnat acompanyat d’un document informatiu del què ha passat i que haurà de dur signat a l’endemà pel seu pare/mare o tutors legals.

d) Si hi ha alumnat amb reiteració d’usos indeguts, el telèfon mòbil quedarà custodiat al despatx de Caporalia d’Estudis fins que vinga el seu pare/mare o tutors legals a pel telèfon mòbil.

e) La negativa de lliurar el telèfon mòbil per part de l’alumnat al professorat, quan aquest li siga requerit, serà considerada conducta greument perjudicial per a la convivència amb la conseqüent sanció.

Comptem amb la col·laboració de les famílies per a facilitar i donar suport al compliment d’aquesta nova normativa.

Moltes gràcies.

FOLLOW US ON:
CALENDARI D’ADMISS

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.