23/05/2024
HomeProjectesAULA TECNOLÒGICA – INNOVATEC

AULA TECNOLÒGICA – INNOVATEC

AULA  TECNOLÒGICA – INNOVATEC

Dins del programa INNOVATEC (que al seu temps forma part de la xarxa Novigi) hem sigut seleccionat com centre amb dotació per a la creació d’una aula tecnològica.

El programa Innovatec té com a objecte implantar la digitalització, les tecnologies aplicades a totes les famílies professionals de la Formació Professional, així com les metodologies actives destacant l’aprenentatge col·laboratiu basat en projectes o altres models innovadors que juntament amb les futures tendències tecnològiques a implantar en els processos productius milloren les competències personals, socials i professionals, així com les competències permanents de l’alumnat de Formació professional.

El desenvolupament idoni d’aquest programa obliga al disseny d’un currículum globalitzat i interdisciplinari, plasmat en una programació per competències única, amb la necessitat de coordinació docent, integrat en aprenentatges basats en projectes, no compartimentat per mòduls formatius, i que done un paper especial al treball en equip i col·laboratiu.

En aquest sentit, com a centre seleccionat per a la creació d’una aula tecnològica, es pretén permetre al nostre alumnat treballar per reptes o projectes implicant això un canvi metodològic en les nostres aules, passant a treballar amb metodologies actives i on el nostre alumnat adquireix competències no sols professionals sinó també socials i personals.

L’objecte fonamental d’aquest projecte és la modernització de l’FP assolint:

  • Major cohesió social.
  • Impulsar noves capacitats professionals relacionades amb les necessitats del mercat.
  • Millorar la qualitat de la formació professional.
FOLLOW US ON:
El cor d’Europa, m
La Revolució Elèct

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.