15/07/2024

EL DEPARTAMENT D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS AMB LA CULTURA I EL FOMENT DE L’APRENENTATGE SIGNIFICATIU.

El DACE és el departament encarregat de promoure, coordinar i organitzar la realització d’activitats en col·laboració amb les famílies professionals i els departaments didàctics.

S´hi  programen tota mena d’activitats  amb la finalitat d’afavorir:

  • Formació integral de l’alumnat.
  • Preparació per a la inserció en la societat.
  • Projecció de l’alumnat en altres àrees educatives alternatives al centre.
  • Optimització dels recursos del centre posant-los a l’abast de la resta de la societat (barri, ciutat…).
  • Preparació en l´organització del temps lliure i oci.
NOTICIES DEL DACE

Molt satisfet com a docent i tot l’equip directiu estem també molt orgullosos del treball i implicació del professorat i