12/06/2024

L´ESO

L’educació secundària obligatòria (L´ESO) és el sistema educatiu d’ensenyament secundari, que té com a objectiu preparar l’alumnat d’entre 12 i 16 anys per als seus propers estudis i / o el món laboral.

 • És l’última etapa acadèmica obligatòria per a tots els estudiants; alhora  que  una etapa formativa per a posar les bases de futurs estudis superiors, com són els cicles formatius o el batxillerat.
 • Els objectius són: preparar a l’alumnat per a la vida adulta, els estudis superios i el món laboral.
 • Té un caràcter integral, és per a tots els estudiants.
 • Té assignatures comunes (per a tots) i optatives (triades per l’estudiant i ofertes pel centre). Aquestes inclouen crèdits de reforç, àmbits, desdoblaments… i tracten altres temes complementaris.
 • Està organitzada en 4 cursos.  Primer cicle de tres cursos (1r L´ESO, 2n L´ESO, 3r L´ESO) i un darrer cicle de 4t L´ESO.

Per què estudiar L´ESO al Tirant

Perquè és un centre educatiu:

 • On els equips docents, les tutories i el departament d´orientació treballen en una planificació anual i coordinada.
 • On ens preocupem del grup com a col.lectiu i de les característiques individualitzades de cadascú dels nostres estudiants.
 • Amb un professorat amb formació permanent, que afavoreix la continua millora del procés d’aprenentatge.
 • Amb un departament d’orientació que treballa de forma coordinada amb el professorat del centre, per aconseguir avanços significatius en el suport que es realitzar amb l’alumnat que presenten més dificultats.
 • Que disposa d´una àmplia oferta tant de FP com de batxiller de ciències i humanitats per a poder continuar amb el estudis.
 • Que les dotacions dels serveis complementaris del Tirant, com la biblioteca, serveis informàtics, serveis de noves tecnologies, i altres espais del centre, estan pensats per a 2.005 alumnes.
 • Que està compromés amb una educació de qualitat, en la que cada estudiant puga desenvolupar les seues  capacitats de forma positiva.
 • Que tenim diferents Programes d’Atenció a la Diversitat com són:
  • PMAR: Programa de millora de l’aprenentatge i del rendiment (PMAR) de Tercer d´ESO. Va dirigit a l’alumnat que presenta dificultats rellevants d´aprenentatge no atribuïdes a la falta d´estudi o esforç
  • PR4: Programa de millora de l´aprenentatge i del rendiment de Quart d’ESO. Va dirigit a l’alumnat que presenta dificultats rellevants d’aprenentatge no atribuïdes a la falta d´estudi o esforç
  • PASE: És un programa que facilita la inserció de l´alumnat estranger nouvingut amb dificultats d’adaptació lingüística en les aules.
  • PAE: Es tracta d’un programa d’acompanyament escolar durant les vesprades, adreçat a tot els alumnes que ho sol.liciten de l’ESO, així com FP Bàsica.