12/07/2024
HomeProjectesSIMULADOR DE GESTIÓ EMPRESARIAL

SIMULADOR DE GESTIÓ EMPRESARIAL

SIMULADOR DE GESTIÓ EMPRESARIAL

És un Projecte d’Innovació Educativa de la família professional  d’Administració I Finances, amb la col·laboració de  PRAXIS Hispania Experts in Simulations.

Amb aquest projecte es pretén que per mitjà de l’entrenament de l’alumnat d’administració d’empreses, economia i altres famílies professionals estiguen preparats per a:

  • Participar en la innovació docent.
  • Practicar amb el contingut del programa acadèmic.
  • Participar  amb l’aprenentatge experiencial.
  • Usar eficaçment simuladors de gestió empresarial

A més, el professorat adquireix un coneixement ampli de la simulació com a instrument pràctic d’aprenentatge, sabent planificar les activitats de  simulació,  i avaluant amb aquesta nova metodologia, basada en el treball en equip cooperatiu.

En aquest projecte d’innovació es prepara al professorat en la innovació docent mitjançant l’ús de simuladors empresarials de tercera generació i dóna a l’alumnat l’aprenentatge experiencial. Així es produeix una immersió en un simulador en què, actuant com a directius, competeixen per complir els objectius que s’han marcat a l’aula

La funció del professorat és de guia, coaching de l’alumnat per a motivar I fer d’animador seu.

Escenari

En aquest cas concret, l’alumnat, formant equips de treball com a directius, han estat contractats per a crear i dirigir una companyia fabricant d’automòbils. A partir d’ara hauran d’elaborar els plans de l’empresa a curt, mitjà i llarg termini, que estaran formats per un conjunt de decisions que s’expliciten en el simulador per a l’horitzó temporal d’un any. Aquestes decisions són processades en el simulador, que dóna els resultats de cada empresa.

A la vista d’aquests resultats, cada empresa ha d’elaborar un nou pla de gestió, per a un nou any, que donarà origen a unes noves decisions, que seguiran el mateix procés que les anteriors. I així successivament.

El que es fa fer és viure/experimentar el cicle de la gestió empresarial: Control – Anàlisi – Planificació – Execució.

Benvinguts al món de la locomoció!

FOLLOW US ON:
METODOLOGIA D’EMPR
OPORTUNITATS DE DESE

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.