13/06/2024

TIRANTIANES

L’Associació Cultural Les Tirantianes es constitueix sense finalitat lucrativa i les seues finalitats són:

 • Educar i formar els joves en la cultura de la igualtat i la convivència.
 • Treballar des de l’àmbit escolar en la prevenció de la violència de gènere.
 • Propiciar espais de debat que fomenten la participació ciutadana.
 • Influir en les polítiques culturals i educatives de l’àmbit local i comarcal.
 • Intercanviar experiències amb altres associacions.
 • Informar de les institucions socials implicades en temes identitaris.
 • Lluitar a favor de la coresponsabilitat.
 • Solidaritzar-se i col·laborar amb les entitats que treballen a favor de canviar la situació social de la dona en altres països.

Les activitats que realitza l´associació són:

 • Fer reunions amb el Departament d´Igualtat de l’Ajuntament de Gandia.
 • Participar en les activitats propostes conjuntament amb els centres educatius de la localitat.
 • Planificar i dissenyar la campanya del dia de la dona en el mes de març en el centre educatiu.
 • Elaborar material didàctic per la prevenció i sensibilització de la violència de les dones
 • Transmetre als mitjans de comunicació les activitats realitzades i els seus resultats.
 • Mantenir una comunicació activa amb la Universitat de València i col·laborar amb els estudis al voltant de l’aplicació de la Llei d’Igualtat Efectiva entre dones i homes i de la Llei de Violència de Gènere.
 • Intercanviar materials i experiències amb altres associacions del tema de la dona.
 • Constituir un observatori sobre l’aplicació de la Llei d’Igualtat Efectiva entre dones i homes en el món laboral i assessorar les empreses que col·laboren en la realització de la Formació en Centres de Treball.