13/07/2024

[rev_slider alias=»misio»][/rev_slider]

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

L’IES Tirant lo Blanc és un centre públic amb el valencià com a llengua vehicular, organitzat per garantir els principis de qualitat pedagògica, direcció responsable, dedicació i professionalitat dels docents, d’avaluació i rendiment de comptes i d’implicació de les famílies i participació de la comunitat escolar.

Treballem els principis de gestió en qualitat, potenciem la millora contínua com a tret d’identitat amb metodologies de gestió basades en processos i avalades per normes internacionals de qualitat.

Misió

Formar integralment a l’alumnat en col·laboració de les famílies, amb una orientació personal, acadèmica i professional per ser ciutadans i professionals amb valors de creixement personal, convivència i sostenibilitat.

Visió

Volen ser un centre de prestigi i referència educativa al nostre entorn, formant i educant al nostre alumnat per a ser persones competents i autònomes, solidàries i compromeses, lliures i crítiques. Volem ser un centre obert a la participació de la comunitat escolar, assegurant la implicació i fomentant el sentiment de pertinença que ens porte a créixer.

Valors

Els valors que conformen la cultura del centre, motor de la missió i garant de la visió que ens inspira son el creixement personal i professional, la convivència i la sostenibilitat amb:

  • Compromís amb la nostra cultura i el valencià com a llengua vehicular.
  • Valors d’esforç, responsabilitat, superació i treball ben fet.
  • Laïcitat, pluralisme, respecte a la diversitat i l’equitat.
  • Respecte a les normes i els acords.
  • La convivència basada en el diàleg i els processos de mediació.
  • Fomentar la llibertat d’expressió, la coeducació.
  • Implicació i responsabilitat amb l’entorn i el medi ambient des de el principi de respecte i sostenibilitat.
  • La cultura de la pau, l’equitat, la defensa dels drets humans, la igualtat de gènere, la participació democràtica, el sentiment crític i l’autoexigència.