13/06/2024

EL BATXILLERAT

És una etapa educativa de l’educació secundària no obligatòria que s’estructura en dos cursos acadèmics (Primer i Segon) i que té com a finalitat proporcionar a l’alumnat:

 • Una educació i formació integral, intel·lectual i humana.
 • Els coneixements i les habilitats necessàries per exercir les  seues funcions socials i laborals amb responsabilitat i competència.

 

Hi ha tres modalitats de Batxillerat:

 • Humanitats i Ciències Socials
 • Ciències
 • Arts (no es realitza a l’IES Tirant Lo Blanc)

Per què fer Batxillerat al Tirant

Perquè és un centre educatiu:

 • Amb alts percentatges d’alumnat que supera les PAU amb bones qualificacions.
 • Amb una àmplia oferta educativa i formativa de caràcter oficial.
 • Amb plans per a la millora de la qualitat educativa segons la norma EFQM de la Unió Europea.
 • Amb programes oficials d’atenció a la diversitat d’interessos i de necessitats educatives específiques de l’alumnat
 • On es dóna una preparació i capacitació adequada per a continuar estudis universitaris o incorporar-se al món laboral
 • Que participa en programes europeus per a estudiar i/o fer pràctiques en altres països de la Unió Europea
 • Que ofereix a l’alumnat diverses activitats complementàries de caràcter formatiu i cultural
 • Que disposa d´una orientació acadèmica i professional personalitzada pel Departament d’Orientació.
 • El departament d´orientació ajuda l´alumnat a fer la preinscripció per a la Universitat.
 • Té horari de repàs gratuït impartides pel professorat del centre.
 • Participa en els premis d’alumnes extraordinaris de batxillerat de l’Ajuntament de Gandia.
 • És centre autoritzat examinador d’idioma anglés ( exàmens Cambridge).
 • És centre examinador per la Conselleria d’Educació: anglés i francés nivell A2.
 • Orienta i ajuda per al certificat de la Junta Qualificadora de Coneixements en Valencià.
 • Visites guiades a la Universitat Politècnica de Gandia, Politècnica de València i la Universitat de València.
 • Participa en Olimpíades de la Universitat.
 • Disposa d´una estreta labor tutorial entre l’alumnat i les famílies.
 • Proves d’accés a Cicles Superiors al propi centre.
 • Implementació del Pla d’Igualtat impulsat per l’associació Tirantianes.
 • Ofereix una diversa oferta d’Activitats Complementàries i Extraescolars, Culturals i Formatives.