12/06/2024

FCT (FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL)

EMPRESA:  

La Formació en Centres de Treball és el mòdul de pràctiques en Empresa obligatòries per a tot l’alumnat que estudia alguna de les especialitats de la Formació Professional i que hauran de realitzar durant els últims mesos dels seus estudis.

Els avantatges per a l’empresa son el prestigi social en col·laborar amb la formació de futurs treballadors, la detecció de talents i poder seleccionar personal qualificat així com tenir un mecanisme de recerca de personal per cobrir les necessitats de llocs de treball qualificats.

Una vegada emplenat el document enviar a fct@iestirantloblancgandia.es

Sol·licitar alumnat en pràctiques.

 

TUTORS FP I FPB:

 

FP DUAL:

Nova modalitat formativa mixta d’ocupació i formació amb l’objectiu d’obtenir la qualificació professional en un règim d’alternança de l’activitat laboral en una empresa amb l’activitat formativa al centre d’ensenyament.

 

 

TUTORS FP DUAL:

Moodle de FP DUAL (qualitat)

Una vegada emplenat el document enviar a dual@iestirantloblancgandia.es