24/05/2024

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ

Funcions del Departament:

  • La prevenció, detecció, diagnòstic i seguiment de l´alumnat  amb dificultats d´aprenentatge i/o amb necessitats educatives especials.
  • L´orientació escolar en els moments crítics de promoció de graus i nivells.
  • L´orientació vocacional i professional de l’alumnat a l’hora a finalitzar els estudis d´ESO, Batxillerat i Cicles Formatius tant pel que fa a la continuació d’estudis com a la incorporació al món laboral.
  • Assesorament al professorat en el tractament de la diversitat de l´alumnat i en temes psicopedagògics.
  • L´avaluació i l´informe psicopedagógics de l´alumnat que haja d´integrar-se en qualsevol dels programes d´atenció a la diversitat.
  • Assesorar les famílies en aspectes psicopedagògics de l´educació del seu/a fill/a.
  • L´edició de guies i documents orientatius dirigits a l´alumnat, al professorat i a les famílies amb la finalitat d´acomplir en les funcions exposades.

Ubicació i Horari:

A la planta baixa de l´edifici A, al costat del gimnàs. L´horari d´atenció està exposat al tauler d´anuncis del centre i a la porta del despatx i està sotmès a variació cada curs acadèmic.

Guia d´estudis: La guia d´estudis és un document el·laborat pel Departament d´Orientació i és de caràcter informatiu. En ell es recull tota la informació referent al centre: des de l´organigrama, l´oferta educativa completa, fins i tot, els serveis que s´orfereixen al Tirant Lo Blanc. A continuació l´enllaç per a descarregar-la:

[/*mkdf_button type=»solid» target=»_blank» icon_pack=»font_awesome» fa_icon=»fa-download» font_weight=»100″ text=»CURS ACDÈMIC 2018-2019″ link=»http://tirant.edu.gva.es//wp-content/uploads/2018/06/Guia-Estudis-18-19.pdf»*/]