13/07/2024

XARXA DE LLIBRES

¿Què és la xarxa de llibres?

La xarxa de llibres és una iniciativa proposada per Conselleria d’Educació, per tal de fomentar entre l’alumnat l’ús responsable i compartit dels llibres de text de manera que puguen passar en condicions adequades d’uns alumnes a uns altres, i puguen ser utilitzats diversos cursos.

D’aquesta manera, l’alumnat que entregue un any els llibres al Banc de Llibres, passarà automàticament a formar part d’ell i rebran llibres el curs següent.

 

Per tal que l´alumnat puga formar part del banc de llibres haurà de complir dos condicions:

  • Entregar un lot de llibres que haurà de contindre el lot complet dels llibres.
  • Que l’estat dels llibres permeta que es puguen reutilitzar. Si l’estat del conjunt dels llibres impedeix la seua reutilització, l’alumne no podrà ser inclòs dins del Banc /Xarxa perquè la finalitat del mateix és precisament que els llibres puguen emprar-se per a cursos successius

 

Donat que l’objectiu del banc és la reutilització dels llibres, considerem imprescindible que aquestos arriben en el millor estat possible a final de curs.

Així, des de l’IES , per tal de valorar l’estat en què arriben els lots de llibres ens fixarem en 3 factors:

  • Primer: Si els llibres estan folrats o no en el moment de l’entrega i si els folres estan ben conservats.
  • Segon: Si l’aspecte exterior dels llibres és correcte. S’ha detectat que hi ha llibres que estan completament desfets per fora, amb les puntes rosegades i negres i açò s’ha d’evitar.
  • Tercer: L’interior dels llibres. Així, revisarem si estan subratllats, amb anotacions o exercicis resolts, amb fulls en el seu interior….

 

Llistat de llibres de text 

  • ESO
  • 1º FPB
  • 2º FPB

 

Sol.licitar-ho:

A continuació l’enllaç a la pàgina web de la Generalitat on es pot sol.licitar la participació i on està tota la informació de forma detallada.

Enllaç web de la Generalitat

Documents en PDF     ESO   FP BÀSICA   BATXILLERAT

Sota la coordinació del professor Aquilino Zafra, l'equip format per professores, pares i mares de lAmpa i alumnes han recollit