20/05/2024

CONVIVÈNCIA I MEDIACIÓ

Des de l’equip de mediació optem per millorar les relacions entre tots els membres de la Comunitat Educativa, afavorint així el clima de treball en un ambient relaxat i sense tensions.

La majoria dels conflictes que succeïxen en els centres escolars, dissortadament, se solucionen  amb una agressió física o verbal. Per tal d’evitar-ho, tant com siga possible, proposem:

  1. SERVEI DE MEDIACIÓ.

On el pots trobar?

  • La sala de mediació està a la planta baixa i es pot acudir a les hores del pati, prèvia sol.licitud.

Què és?

  • La mediació és una alternativa a la resolució de conflictes i, a més, intenta que es previnguen.

És un procés voluntari on les dues o més parts involucrades en el conflicte treballen amb un professional imparcial responsable de la mediació, per generar les seues pròpies solucions  i  per resoldre les seues diferències.

Com se sol.licita?

  • El alumnat que demanen un servei de mediació han d´haver parlat abans amb el tutor/a o amb algun membre
    de la comunitat educativa que l’envolta per tal que li facilite l’ajuda.

En el nostre cas els mediadors són alumnes del centre, prèviament formats.

  1. PROGRAMA DE L´ALUMNAT AJUDANT.

És un grup d’alumnes a qui es pot acudir per demanar ajuda en situacions difícils. Esperem fomentar així la cultura del diàleg, l’escolta activa, la participació, l’expressió de sentiments i el poder parlar entre iguals.

  1. AULA DE JOCS.

És un espai habilitat amb jocs didàctics i educatius, on els/les alumnes, de 1r i 2n d’ESO preferentment, poden acudir a l’hora de l’esplai, especialment alumnes amb problemes de relació o amb pocs amics amb la finalitat de fer noves amistats.

Este equip format per professorat i alumnat  té com a objectiu principal que l’esperit de convivència quede plasmat a totes les activitats del centre, col.laborant activament en el seu desenvolupament.