20/05/2024
HomeErasmus+CLASSES ALEMANY AL TIRANT

CLASSES ALEMANY AL TIRANT

pdf

Classes d’alemany impartides al nostre centre a partir del pròxim mes de febrer. pdf

 Un curs de alemany nivell 1, de tres hores setmanals (dimarts i dijous de 17:00 a 18:30) del 22 de febrer al 3 juny. Cap la possibilitat que a quest curs es puga impartir al nostre centre si hi ha un mínim de 15 persones interessades entre alumn at, m/ pares, professor at i personal no docent. El preu d’aquest curs, segons la UPG, é s de 80€ amb un 20% de descompte amb el C arnet J ove (64€). Podran inscriure’s solament les persones majors de 16 anys.

Les persones interessades podran fer la inscripció en el nostre institut arreplegant el full d’inscripció i entregant-lo a Administració del centre de s de dilluns 25 de gener fins dilluns 1 de febrer 2016 . I fins el 4 de febrer, a la seu de la U niversitat P opular de Gandia. Una vegada realitzat el procés de selecció, caldrà que l’alumnat formalitz e la matr í cula acudint a la seu de la UPG (P laça Loreto nº 4 , Gandia ) . Cal a d junta r fotoc ò pia del DNI.

Trobeu adjunt un document on trobareu els detalls sobre matriculació amb més detall. 
FOLLOW US ON:
Diners i aliments ar
VII OLIMPIADA DE GEO

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
7 COMMENTS