13/06/2024
HomePortadaDades del procediment d’admissió al primer curs en universitats públiques

Dades del procediment d’admissió al primer curs en universitats públiques

pdf
RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2016, del president de la Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es publiquen les dates del procediment d’admissió al primer curs dels ensenyaments universitaris oficials de grau en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/01/pdf/2016_3871.pdf
FOLLOW US ON:
Accés a la universi
Campus científicos

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.