21/05/2024
HomeEl dia a diaCONFERÈNCIA ENERGIES ALTERNATIVES

CONFERÈNCIA ENERGIES ALTERNATIVES

CONFERÈNCIA ENERGIES ALTERNATIVES

Les energies renovables són inesgotables i la forma de generació més respectuosa amb el medi ambient. Algunes tecnologies ja són competitives. L’autoconsum permet als ciutadans i empreses generar l’energia que consumiran. El 17 de gener de 2018 el Parlament Europeu va blindar l’autoconsum com un dret per als europeus, per tant es fa més necessari defensar una forma de generació renovable per a contribuir a la recuperació econòmica generant ocupació local, de qualitat i a llarg termini. El 2019 les tecnologies renovables en el seu conjunt van cobrir el 39% de la demanda elèctrica peninsular. Entre les energies renovables amb una
major contribució a la cobertura de la demanda nacional va ser la eòlica amb un 20,8%, la solar fotovoltaica amb un 3,5% i la solar termoelèctrica amb el 2%. La biomassa, el biogàs, entre altres, agrupades dins d’altres renovables, van aportar l’1,4% restant.

FOLLOW US ON:
PRESENTACIÓ DEL PRO
EL VIATGE DE LA NOST

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.