19/05/2024
HomeEl dia a diaCALENDARI D’ADJUDICACIÓ DE LES PLACES VACANTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL EN FASE 1

CALENDARI D’ADJUDICACIÓ DE LES PLACES VACANTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL EN FASE 1

ACTE D’ADJUDICACIÓ DE VACANTS FASE-1:

  •   Tindrà lloc el dia 7 de setembre a les 10.00h. en la SUM (edifici C)

CICLES AMB LLISTA D’ESPERA:

  • Podran participar els alumnes que figuren en les llistes d’espera.

 

 


Informació complementària:

Llistes d’espera per adjudicacions de vacants

  1. La llista d’espera estarà formada per l’alumnat NO ADMÉS EN PRIMERA OPCIÓ de FP de grau bàsic
  2. En els procediments d’accés als ensenyaments en règim presencial de Formació Professional de grau mitjà, grau superior
    • L’alumnat sense plaça després dels llistats definitius quedarà en llista d’espera en totes les seues opcions (els 5 centres)
    • L’alumnat ADMÉS en qualsevol de les seues opcions, quedarà en llista d’espera en les opcions anteriors a l’assignada i podrà acudir a l’acte d’adjudicació de vacants si vol (Un alumne admés en 2ª opció només està en llista d’espera de la 1ª i així successivament)
  3. Els alumnes que estan en llista d’espera no acudisquen a les convocatòries dels centres per l’adjudicació de vacants,quedaran exclosos de dita llista fins a la finalització de la mateixa. En el cas que coincidisquen 2 o més convocatòries en 2 o més centres simultàniament, la persona interessada podrà autoritzar una altra persona perquè la represente en l’acte d’adjudicació. Posteriorment podran accedir a les possibles convocatòries de vacants que pogueren originar-se

 

FOLLOW US ON:
Llistats provisional
Subvencions a les al

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.