24/05/2024
HomeEl dia a diaLlistats provisionals de concessió / denegació de subvencions d’FP

Llistats provisionals de concessió / denegació de subvencions d’FP

 

 

Llistats en PDF

Respecte de cadascuna de les modalitats de subvenció:

 • Modalitat FP Dual en AAPP:
  Havent-hi crèdit suficient, i conforme a l’apartat quart.2 de la convocatòria, s’ha incrementat en un 50% les quanties individuals, fins a 1800€. No hi ha desempats.
 • Modalitat FP Dual en empreses:
  Havent-hi crèdit suficient, i conforme a l’apartat quart.2 de la convocatòria s’ha incrementat en un 50% les quanties individuals, fins a 600€. No hi ha desempats.
 • Modalitat FCT:
  Es concedeixen les ajudes individuals de 400€ fins a esgotar el crèdit disponible de la línia de subvenció.
  Es produeix empat entre els admesos amb puntuació 3, que es resol per ordre alfabètic, començant l’adjudicació per les lletres “EV” conforme a l’apartat sisé.3 de la convocatòria, fins a esgotar el crèdit. El primer cognom concedit és “Evans”, fins a “Botella”.
 • Modalitat Desplaçament
  Els diners sobrants de les modalitats de Dual es transferirà a aquesta modalitat, per a incrementar el crèdit fins a 560.000€.
  La concessió de quanties individuals s’ha realitzat sobre la base d’aquesta quantitat incrementada, si bé la concessió definitiva quedarà subjecta a l’aprovació de l’increment proposat.
  S’han aplicat les quanties individuals de la convocatòria de 1.200€, minorades o ampliades en un 50% segons l’alumne estiga en règim presencial o semipresencial, i si sol·licita ajuda per residència.
  Es produeix empat entre els admesos amb puntuació 3, que es resol per ordre alfabètic, començant l’adjudicació per les lletres “EV” conforme a l’apartat sisé.3 de la convocatòria, fins a esgotar el crèdit. El primer cognom concedit és “Expósito”, fins a “Hernández”. El desempat entre els “Hernández”, comença pel segon cognom “Sánchez” i acaba per “Amador”.

D’acord amb l’apartat 9.8 de la convocatòria, les persones interessades tenen un termini de 3 dies hàbils per a relcamacions. No es pot acceptar documentació addicional ni considerar fets nous i/o diferents als que es va tindre en compte en el moment de la sol·licitud

 

FOLLOW US ON:
CADA 25 CONTA: MR92+
CALENDARI D'ADJUDICA

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.