21/06/2024

PDF  Document en PDF

 

LES SOL·LICITUDS D’ADMISSIÓ ES FARAN DE FORMA TELEMÀTICA

  • Entreu en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport:
  • Punxeu en la icona «Admissió d’alumnat» que es troba en la part dreta de la pantalla
  • En la pantalla que us apareixerà, cliqueu en l’Assistent d’Admissió corresponent, per a cicles formatius de Grau Mitjà, de Grau Superior o Semipresencial.
  • També podeu accedir a l’Assistent d’Admissió a través de l’enllaç que trobareu en el menú Secretaria> Admissió de la pàgina web de l’institut. Aquest enllaç només estarà actiu durant el termini de presentació de sol·licituds.
  • GUARDAR les dades de usuari/ contrasenya o certificat digital utilitzat per accedir a l’assistent telemàtic i omplir la sol·licitud d’admissió, ja que serà imprescindible per a presentar les al·legacions a les llistes definitives d’admesos (es farà per via telemàtica)

!! No oblideu, una vegada complimentada la sol·licitud, punxar en “Confirmar” i “Descarregar Sol·licitud ”per a imprimir la còpia que heu de portar a l’institut.