24/05/2024
HomeEl dia a diaVisita de l’Institut de F.P. Alessandro Volta de Perugia (Itàlia)

Visita de l’Institut de F.P. Alessandro Volta de Perugia (Itàlia)

El passat dilluns dia 8 de juliol van visitar el nostre centre la professora Francesca Gobbi i l’alumne Alessio Baglioni procedents de l’IES Alessandro Volta de Perugia, Italia. Aquest institut participa igual que l’IES Tirant lo Blanc en el projecte europeu MEMEVET.

L’alumne Alessio Baglioni estarà durant 20 dies fent pràctiques formatives a l’empresa Autis de Gandia i la professora Francesca acompanya durant la primera setmana a l’alumne, visitant el nostre centre docent i l’empresa.

Aquesta estada formativa respon a l’objectiu del projecte europeu MEMEVET que l’alumne realitze una formació pràctica en una empresa del sector de la mecatrònica.

On Monday, 8th July, our center visited the teacher Francesca Gobbi and the student Alessio Baglioni from the IES Alessandro Volta of Perugia, Italy. This high school participates jointly with IES Tirant lo Blanc in the European project MEMEVET.

The student Alessio Baglioni is going to be in the company Autis of Gandia for 20 days doing internship and the teacher Francesca accompanies for the first week the student, visiting our educational center and the company.

This training session responds to the objective of the MEMEVET European project that the student performs practical training in a company in the mechatronics sector.

FOLLOW US ON:
II Jornades de Forma
RELACIÓ PROVISIONAL

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
15 COMMENTS