13/07/2024
Homeprojectes historicTirant d’Europa

Tirant d’Europa

Erasmus+  és un programa únic que tracta d’impulsar les perspectives laborals i el desenvolupament personal, a més de donar suport al nostre sistema educatiu per proporcionar un ensenyament-aprenentatge que aporta a les persones les capacitats necessàries per al mercat laboral en la societat actual i futura.

Misió

l’IES Tirant lo Blanc per aconseguir una societat més equitativa, cohesionada i inclusiva que permeta al nostre alumnat desenvolupar-se amb les màximes oportunitats a nivell acadèmic, laboral i personal mitjançant l’adquisició de competències necessàries per a la seua incorporació a la societat i el món laboral, fomentant valors comuns europeus, l’aprenentatge de les llengües, comprensió intercultural i sentiment de pertinènça a la comunitat.

Visió

Donar oportunitats de mobilitat al nostre alumnat  i professorat per a la cooperació i innovació  i intercanvi de bones pràctiques finançades pel Fons Social Europeu millorant la seua ocupabilitat i la internacionalització del nostre centre.

Valors

  • Innovació i bones pràctiques
  • Consciència d’identitat europea: Esperit europeu
  • Internacionalització
  • Responsabilitat i compromís
  • Transparència i eficàcia
  • Respecte

FOLLOW US ON:
AVÍS DE SUSPENSIÓ
AVÍS DE SUSPENSIÓ

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
14 COMMENTS