12/06/2024

ADMISSIÓ I MATRÍCULA

Preinscripció:

CALENDARI D’ADMISSIÓ I PAUTES PER A DUR A TERME EN FP – CURS 2023-2024


    Document PDF amb tola la informació
    
 

Matrícula

Procés:

 

El sobre de matrícula s’ha de recollir en secretària de l’IES Tirant Lo Blanc en: Carrer dels Estudiants, 2, 46701 Gandia, València.

 

Documentació de malaltia crònica

Models de sol.licitud per a la prescripció i administració de medicaments al centre.

Preinscripció del medicament per a l´administració en horari escolar

Sol·licitud per a la persona responsable del centre per a subministrar medicació

Consentiment per mare o tutor

Nuss

És l´assignació del nombre de la seguretat social.
A continuació l´enllaç per a poder sol.licitar-ho