20/04/2024

PROJECTES

Al Tirant lo Blanc portem endavant dos tipus de d´accions : KA1 y KA2

TIRANT DE KA-1

Dins del KA1 tenim dos projectes en curs  coordinats pel nostre centre.

Projecte: 2018-1-ES01-KA102-047826 TIRANT D’EUROPA

Aquest projecte és un projecte propi i coordinat per l’equip de Programes Europeus del centre, destinat al nostre alumnat de grau mitjà de Formació Professional de les especialitats de Soldadura, Auxiliars d’infermeria, Gestió Administrativa, Farmàcia i Parafarmàcia, Comerç, Instal·lacions elèctriques i automàtiques , instal·lacions de Telecomunicacions.

Al llarg  de dotze mesos i de forma graduada, els alumnes realitzen  pràctiques formatives en empreses d’Itàlia, Letònia , França i els Països Baixos. Hi ha un total de  20 mobilitats d’alumnes:  2  en termini llarg de 93 dies i  18 mobilitats  en període curt de 37 dies.

El professorat del centre també participa en aquestes mobilitats per tal d’investigar i observar noves metodologies i funcionament de sistemes educatius diferents al nostre, així com conèixer altres alternatives d’organització i funcionament de les FCTs.  Abracem un total de 10 jobshadowings: 1 d’una durabilitat de 5 dies i 9 d’una durabilitat setmanal.

Projecte 2018 – KA102 STEPV

En aquest projecte de mobilitats d’estudiants i professorat, l’IES Tirant Lo Blanc participa en qualitat de soci. Un total d’un membre del professorat junt a tres alumnes del nostre centre de qualsevol especialitat de segon de cicles de grau mitjà, desenvoluparan les practiques formatives en empreses dels següents països : Malta, Irlanda del Nord, Itàlia i Portugal.

Projecte 2018-KA103

Consisteix en dos mobilitats d’alumnat de Grau Superior amb una durabilitat de 124 dies  de qualsevol especialitat impartida al centre  i dos mobilitats de professorat de 5 dies de duració.

FP-MMM

Projecte coordinat per la Càmera de Comerç Italiana per a realitzar Mobilitats de Professorat de Formació Professional del Sector de la Metal·lúrgica  i Mecànic – Electrotècnic per tal d’observar el funcionament del sistema educatiu així com les relacions tutors/es, alumnat i empreses en països veïns com Itàlia i Portugal.

Xarxa FP

És un projecte liderat per l’ajuntament de Barcelona formant un consorci entre altres ajuntaments,  diferents institucions, centres educatius i universitats. Mitjançant aquest projecte es realitzen dues mobilitats de professorat i una d’alumnat de qualsevol especialitat de Cicles Superiors impartida al nostre centre.

FCT EUROPA

Participem de forma coordinada amb la Conselleria d’Educació en mobilitats d’alumnat de Grau  Superior de Formació professional del centre.

TIRANT DE KA-2

Dins del KA2 tenim:

TOGETHER:  actions against violence and discrimination

Aquest projecte s’inicia en novembre de 2018 amb una durabilitat de 30 mesos.  Cooperen diversos centres, universitats  i altres institucions de França, Itàlia, Polònia i nosaltres.  És un projecte de cooperació i intercanvi de bones pràctiques de lluita contra la violència i la discriminació dintre els centres educatius i el seu entorn. La finalitat és implantar una o varies bones pràctiques observades al nostre centre, per aconseguir millorar la convivència, reduir la violència i la discriminació en totes les seues vesants.

El producte final és un manual de bones pràctiques.

Projecte Go Vet

Aquest projecte està coordinat per Itàlia i participem  com a socis conjuntament amb Àustria i  Letònia, on es treballa de manera cooperativa per establir un sistema  d’orientació i informació a l’alumnat des de primària, amb l’objectiu d´obtenir  un alumnat  capaç de decidir itinerari Acadèmic o Professional quan acaben de cursar l´ESO sense cap tipus de dubte, donat que l’alumnat  ha conegut de primera mà el funcionament dels dos sistemes, especialment el de la formació professional a través de períodes d’observació i funcionament de classes en diversos cicles formatius, així com acompanyaments a les empreses, amb entrevistes amb companys del centre realitzant FCTs, etc..

Projecte MEMEVET

LIDERA  Càmera Comerç Italiana en Alemanya, i participen més de quinze socis entre centres educatius, empreses i clusters d’Itàlia, Alemanya, Eslovàquia, Bulgària i el nostre Tirant.

CONSISTEIX en:

  • Crear un Currículum Europeu de Grau Mitjà de Mecatrònica mitjançant una adaptació curricular extra i paral·lela.
  • Implementar aquest currículum  als  5 països membres del MEMEVET.
  • Acreditar aquesta titulació via òrgans institucionals  als cinc països mitjançant una targeta pròpia de les qualificacions i competències comunes.
  • Promoure mobilitat del nostre alumnat en pilotatge de mecatrònica en els 5 països membres per adquirir la seua formació en centres de treball del Sector.