20/05/2024
HomeOferta formativaFPProjecte d’una tarima semi-mòbil per al Conservatori «Josep Climent » d’Oliva»

Projecte d’una tarima semi-mòbil per al Conservatori «Josep Climent » d’Oliva»

El departament de Fusta ha realitzat el projecte d’una tarima semi-mòbil per al Conservatori «Josep Climent » d’Oliva. Els alumnes de segon de formació bàsica i els professors Enrique Garés i Jose Luis Martinez han estat els que han dut el projecte endavant.
Els alumnes han realitzat tot el projecte: Anaren a prendre mides, disenyaren la tarima , feren la comanda de fusta i parket i finalment montaren la tarima.
La tarima va ser montada al mateix escenari del conservatori.
Finalment els alumnes exposaren quines havien les tasques que havien fet, en quines dificultats s’havien trobat i que els havia aportat la realització d’aquest projecte.

 

FOLLOW US ON:
Alumnes i 3 professo
Auxiliars lingüíst

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.