19/05/2024
HomeEl dia a diaVisita de membres del Tirant i de l’IES Alessandro Volta de Perugia a l’empresa Autis de Gandia

Visita de membres del Tirant i de l’IES Alessandro Volta de Perugia a l’empresa Autis de Gandia

El passat dimarts dia 9 de juliol l’equip de projectes europeus de l’IES Tirant lo Blanc, vam visitar l’empresa Autis de Gandia acompanyant a l’alumne Alessio Baglioni i la professora Francesca procedents de l’IES Alessandro Volta de Perugia, Italia. Aquest institut participa a l’igual que l’IES Tirant lo Blanc en el projecte europeu MEMEVET.

L’alumne Alessio Baglioni estarà durant 20 dies fent pràctiques formatives a l’empresa Autis de Gandia i la professora Francesca acompanya durant la primera setmana a l’alumne, visitant el nostre centre docent i l’empresa.

L’empresa Autis és una empresa present en múltiples sectors en els que apliquen les últimes tecnologies d’automatització industrial. Està present en països como EEUU, Argentina, Nicaragua, Sud-àfrica, Espanya i en més de 8 països europeus.

Les seus activitats se centren en l’atenció prioritària als sistemes de supervisió, control i automatització de processos de producció. Entre els principals sectors en els que AUTIS desenvolupa els seus projectes d’automatització i monitorització de processos, destaquen els sectors de les energies renovables, la fabricació d’electrodomèstics, el sector de l’automoció i depuració d’aigües residuals.

AUTIS naix, al 1999, creada per José Bohigues, un Enginyer en Telecomunicacions. Actualment AUTIS s’ha convertit en un referent en el sector de l’automatització tant en l’àmbit nacional com internacional. Compta amb clients com FORD MOTOR COMPANY, BSH o SIEMENS fent projectes d’ automatització o visió artificial.

Last Tuesday, on 9th July, the European projects team of the Tirant lo Blanc IES visited the company Autis of Gandia, accompanying the student Alessio Baglioni from the IES Alessandro Volta of Perugia, Italy. This institute participates jointly with the IES Tirant lo Blanc in the European project MEMEVET.

The student Alessio Baglioni is going to be for 20 days doing internship in the company Autis of Gandia and the teacher Francesca accompanies during the first week the student, visiting our educational center and the company.

Autis company is present in multiple sectors in which they apply the latest technologies of industrial automation and in different countries such as the USA, Argentina, Nicaragua, South Africa, Spain and in more than 8 European countries.

Its activities focus on priority attention to the systems of supervision, control and automation of production processes. Among the main sectors in which AUTIS develops its projects of automation and monitoring of processes, emphasizes the sectors of the renewable energies, the manufacture of electrical appliances, the sector of the automotive and purification of waste water.

AUTIS was born, in 1999, created by José Bohigues, a Telecommunications Engineer. Currently, AUTIS has become a benchmark in the automation sector both nationally and internationally. It has customers such as FORD MOTOR COMPANY, BSH or SIEMENS doing automation or artificial vision projects.

FOLLOW US ON:
RELACIÓ PROVISIONAL
Visita a l’empresa

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
15 COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.