13/07/2024
HomeEl dia a diaSEMINARIS I GRUPS DE TREBALL 2021-2022

SEMINARIS I GRUPS DE TREBALL 2021-2022

SEMINARI: METODOLOGIES ACTIVES AL CICLE DE TCAI

 • La seua coordinació la porta Inés Lucia Camaró, i té com a objectiu formar al professorat pel que fa a recursos didàctiques mitjançant diverses plataformes, especialment “aules”. A més, es posaran en comú les diferents metodologies utilitzades pel professorat i aprendre entre tots.

SEMINARI: LA CANÇÓ COM A RECURS EDUCATIU EN L’AULA DE FRANCÉS I D’ANGLÉS

 • La seua coordinadora és Helena Climent i té com a objectiu analitzar l’ús de les cançons com a recurs didàctic per a facilitar el procés d’ ensenyament i aprenentatge de  l’anglés i francés com a segona llengua.

La música està en gran manera integrada en la tecnologia ja que precisa de múltiples recursos disponibles a l’aula, i cal considerar per aquesta raó, el potencial que té la música com a facilitador de l’aprenentatge de l’alumne.

Es basarà en una metodologia centrada en l’aprenentatge cooperatiu. Així mateix, s’intentarà amb ella, explotar l’efecte motivador de l’ús de les cançons a l’aula per a millorar la docència i l’aprenentatge de l’anglés i francés.

SEMINARI: A MUSCLES DE GEGANTS. ACTUACIONS EDUCATIVES D’ÈXIT PER A UNA EDUCACIÓ INCLUSIVA

 • La seua coordinadora és Mireia de Cervelló i té com a objectiu aplicar la Comunitat d’Aprenentatge i les actuacions d’èxit en la formació del professorat. Per això, al principi del seminari es proposa, igual que ho fa una escola, plantejar-se que és allò que anem a fer, què volem aprendre en aquest espai, per millorar l’educació a la nostra comunitat. L’altre eix central del treball del seminari és la tertúlia pedagògica dialògica, la qual es realitza a partir d’una lectura que forma part de les bases científiques.

SEMINARI: IGUALTAT EN EL MÓN LABORAL

 • La seua coordinadora és Rosa Magraner i té com a objectiu reflexionar sobre la forma de conscienciar i sobre la igualtat com un dels valors fonamentals de tota societat. Aconseguir una igualtat en l’àmbit laboral és un dels objectius fonamentals de la nostra societat, perquè encara persisteixen diferències laborals entre dones i homes.

La consecució d’una societat més igualitària i amb una cultura de coeducació i corresponsabilitat és fonamental.

SEMINARI: CONSOLIDACIÓ DE LA INTERNACIONALITZACIÓ DE L’IES

 • La seua coordinadora es Bienve Durá i té com a objectiu continuar amb la consolidació dels projectes europeus del nostre centre, així com la difusió dels programes Erasmus+ portats endavant per l’IES TIRANT LO BLANC. És a dir, afiançar el caràcter internacionalitzador del centre.

SEMINARI: EMPRENEM JUNTS: CREA LA TEUA PRÒPIA EMPRESA

 • La seua coordinadora és Rosa Boix i té com a finalitat elaborar uns criteris comuns o guia a l’hora d’elaborar el projecte d’empresa amb l’alumnat. Cada professor/a utilitza una guia diferent o deixa llibertat a l’alumnat en l’estructuració del projecte d’empresa, i amb aquest seminari es tracta de reflexionar i analitzar en l’establiment d’uns criteris comuns o guia d’empresa comuna.

SEMINARI: CONSOLIDACIÓ DEL CENTRE COM ESCOLA AMBAIXADORA EUROPEA

 • La seua coordinadora és Carmina Cháfer i té com a objectiu perpetuar les iniciatives dutes a terme en el centre en ser reconegut com a Escola Ambaixadora Europea durant el passat curs i el present. El Tirant lo Blanc com a escola Ambaixadora i membre actiu d’Euroescoles precisa seminari de formació per a marcar full de ruta de noves activitats, participacions, coordinacions i formació de companys en pro de la continuïtat de la Internacionalització del centre.

SEMINARI: EQUIP DE QUALITAT PERMANENT: ACTUALITZACIÓ

 • La seua coordinadora és Raquel Poquet i el seu objectiu és continuar en la millora de la qualitat del nostre centre com a centre que forma part de la Xarxa de Centres de Qualitat Educativa de la Comunitat Valenciana. En aquest curs, a més de les millores en els processos de FP Dual i FCT s’abordarà la reestructuració de la pàgina web del centre.

GRUPS DE TREBALL: CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN PACIENTS CRÍTICS PER A TCAI

 • La seua coordinadora és Maite Borrás i el seu objectiu és elaborar un projecte curricular per al desenvolupament d’un curs d’especialització en vigilància intensiva hospitalària per al cicle de tècnic en cures auxiliars d’infermeria.

GRUPS DE TREBALL: RECURSOS DIDÀCTICS DEL MATERIAL AL LABORATORI

 • La seua coordinadora és Susi Cabedo i el seu objectiu és recopilar i compartir nous recursos didàctics entre el professorat per a facilitar la pràctica docent en el laboratori.

GRUPS DE TREBALL: CREACIÓ DE MATERIALS EDUCATIUS MULTINIVELL DE L’AMBIT MUSICAL I ARTÍSTIC PER A 4T ESO

 • La seua coordinadora és Mª Àngels Faus i pretén crear materials multinivell de cara a proposar una optativa interdisciplinària música-educació plàstica i visual pel proper curs escolar.

GRUPS DE TREBALL: TREBALLEM LES EMOCIONS

 • La seua coordinadora és Andrea Cantón i té com a finalitat reflexionar i elaborar una sèrie d’activitats per a pal·liar les mancances de la població escolar i que puguen gestionar determinades emocions que s’han detectat últimament entre l’alumnat, tals com ansietat, baix nivell de frustració, baixa tolerància a la frustració, falta de motivació, baixa autoestima, falta d’habilitats socials de comunicació, autolesions, intents de suïcidi…
FOLLOW US ON:
OPORTUNITATS DE DESE
RECEPCIÓ ALUMNAT ER

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.