19/05/2024
HomeEl dia a diaSeguiment classes no presencials

Seguiment classes no presencials

Instruccions per al seguiment del Pla MULAN
(Model Unificat Lectiu d’Activitats no presencials)

El Pla MULAN està compost per quatre eines en línia:
• Les pàgines web dels centres educatius.
• El portal web Família.
El portal Aules.
• El portal de videoconferències Webex, desenvolupat per CISCO en col·laboració amb Telefónica.

Pàgines web dels centres educatius:
En el cas dels centres de titularitat pública, cada centre educatiu té un portal web http://tirant.edu.gva.es/

Web Família (WF2):
És la via de comunicació entre el personal docent i les famílies a través del correu electrònic que figura a la matrícula de cada alumne o alumna.
A través d’aquest servei s’enviarà a les famílies l’avís de les noves actualitzacions de material que disposa la pàgina web de centre educatiu per a cada cicle, curs i etapa educativa.
https://familia.edu.gva.es/wf-front/myitaca/login_wf?idioma=V

Portal AULES:
AULES és un lloc web destinat a e-learning, desenvolupat per i per a docents que és accessible des de qualsevol dispositiu. L’accés es realitza mitjançant l’adreça http://aules.edu.gva.es
AULES està basat en Moodle, una plataforma de gestió de l’aprenentatge.

Portal de videoconferències Webex:
Webex (Cisco Webex Meetings) és una plataforma de videoconferències desenvolupada per CISCO, que facilita les reunions en línia i els seminaris web amb la col·laboració amb Telefónica.
El Pla MULAN proposa aquesta eina per a impartir docència en directe.
https://www.webex.com/es/video-conferencing.html


ALUMNAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I FP BÀSICA
Com es fa la difusió del material a l’alumnat?
Mitjançant AULES, que és la plataforma d’aprenentatge a distància de la Conselleria d’educació.
Com es comunica el centre o els seus docents amb l’alumnat o les seves famílies?
AULES permet la comunicació entre docents i l’alumnat.

BATXILLERAT I FORMACIÓ PROFESSIONAL
Com es donen les classes i es realitza la difusió del material a l’alumnat?
Els docents de Batxillerat i FP podran utilitzar videoconferència mitjançant Webex, la plataforma de CISCO i en col·laboració amb Telefònica. Amb aquesta eina podran impartir classes en directe a través de videoconferència. Entre altres funcionalitats, Webex també permet gravar les classes perquè l’alumnat les puga consultar en qualsevol moment així com difondre material digital divers per complementar les classes.
Quins mitjans s’utilitzen per a realitzar les comunicacions entre els centres i l’alumnat o les seves famílies?
A més de Webex, podran utilitzar la pàgina web de centre i la web Família (WF2).


PROVES O EXÀMENS
Amb caràcter general, les proves o exàmens es realitzaran a través de portal web AULES: http://aules.edu.gva.es 

FOLLOW US ON:
El tirant romandrà
Mesures anunciades e

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.