20/05/2024
HomeSin categoríaRELACIÓ PROVISIONAL D’ALUMNAT ADMÉS EN CICLES FORMATIUS GM i GS 2018-2019

RELACIÓ PROVISIONAL D’ALUMNAT ADMÉS EN CICLES FORMATIUS GM i GS 2018-2019

ALUMNAT ADMÉS

   pdf GRAU MITJÀ        pdf GRAU SUPERIOR

 

   pdf SEMIPRESENCIAL

LLISTATS D’ALUMNAT NO ADMÉS

   pdf GRAU MITJÀ        pdf GRAU SUPERIOR

 

   pdf SEMIPRESENCIAL

 

AVÍS   IMPORTANT

  • ELS ALUMNES ADMESOS ARREPLEGARAN EL SOBRE DE MATRÍCULA EN CONSERGERIA I ES MATRICULARAN OBLIGATÒRIAMENT EL DIA I HORA INDICATS EN EL SOBRE.
  • ELS ALUMNES ADMESOS QUE NO ES MATRICULEN EN LA DATA INDICADA PERDRAN LA PLAÇA.
  • ELS ALUMNES AMB (*) ESPERARAN ALS LLISTATS DEFINITIUS (17 DE JULIOL) PER ARREPLEGAR EL SOBRE DE MATRÍCULA.

  • EL TERMINI DE FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA PER A L’ALUMNAT ADMÉS EN EL PROCÉS D’ADMISSIÓ FINALITZARÀ EL DIA 27 DE JULIOL SEGONS DOCV NÚM. 8269 DE 09.04.2018.
  • EL TERMINI D’ARREPLEGA DEL SOBRE DE MATRÍCULA EN CONSERGERIA FINALITZARÀ EL DIA 25 DE JULIOL.

  • ELS ALUMNES ADMESOS DE DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA EN RÈGIM SEMIPRESENCIAL, HAURAN D’ESPERAR-SE A LA PUBLICACIÓ DEL LLISTAT DEFINITIU (17 DE JULIOL).

ADJUDICACIÓ DE VACANTS FASE 1

  • DIA 6 DE SETEMBRE A LES  12:00 H. EN LA SUM

CICLES AMB LLISTES D’ESPERA (Podran participar els alumnes que figuren en les llistes d’espera del cicle sol·licitat en primera opció.)

  • DIA 19 DE SETEMBRE A LES 12:00 H. EN LA SUM

CICLES SENSE LLISTA D’ESPERA

  • Podran accedir  les persones que hagen participat en el procés d’admissió i que desitgen accedir a aquestes places.

AVÍS   IMPORTANT

ELS ALUMNES ADMESOS ARREPLEGARAN EL SOBRE DE MATRÍCULA EN CONSERGERIA I ES MATRICULARAN OBLIGATÒRIAMENT EL DIA I HORA INDICATS EN EL SOBRE.

ELS ALUMNES ADMESOS QUE NO ES MATRICULEN EN LA DATA INDICADA  PERDRAN LA PLAÇA.

ELS ALUMNES AMB (*) ESPERARAN ALS LLISTATS DEFINITIUS (17 DE JULIOL) PER ARREPLEGAR EL SOBRE DE MATRÍCULA.

FOLLOW US ON:
ADJUDICACIÓ PLACES
RECOLLIBRESTIRANT CU

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.