20/05/2024
HomeEl dia a diaPROJECTE MEMEVET

PROJECTE MEMEVET

El passat dilluns 4 de març es va informar als estudiants del cicle formatiu de nivell mitjà d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques sobre el projecte MEMEVET europeu.
Es va demanar la participació voluntària dels estudiants per impartir continguts específics en MECATRÒNICA que complementaran la seva formació per obtenir una equivalència a nivell europeu; afavorint així les seues possibilitats d’ocupació a la Unió Europea.
De tots els estudiants voluntaris, deu han estat seleccionats i d’aquests, dos realitzaran pràctiques en un país de la Unió Europea.

Last Monday, March the 4th, the students of the intermediate level training cycle of electrical and automatic installations were informed about the European MEMEVET project.
The voluntary participation of the students was requested to teach specific contents in mechatronics that would complement their training in order to obtain an equivalence at a European level; thus, favoring their employment in the European Union.
Of all the volunteer students, ten have been selected and of these, two will carry out internships in a country of the European Union.

FOLLOW US ON:
MOBILITAT ERASMUS K1
PROVES D’ACCÉS 20

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.