13/06/2024
HomeEl dia a diaPràctiques formatives a l’empresa LEAR CORPORATION d’Eslovàquia

Pràctiques formatives a l’empresa LEAR CORPORATION d’Eslovàquia

L’alumne, durant 20 dies, estarà realitzant pràctiques formatives a l’empresa LEAR CORPORATION, líder mundial en fabricació de seients i altres components de l’automòbil i sistemes electrònics. Aquesta estada formativa respon a l’objectiu del projecte europeu MEMEVET pel qual l’alumne ha de realitzar una formació pràctica en una empresa del sector de la mecatrònica.
El professor, José Alberto Pérez, està acompanyant l’alumne durant la primera setmana, visitant l’escola tècnica d’acollida, Spojená Skola, del projecte MEMEVET, l’empresa LEAR on realitza les pràctiques l’alumne, així com altres empreses del sector com Spinea, dedicada a la fabricació de motor de precisió i l’empresa LINAK dedicada a la fabricació de motors per a llits ortopèdics.

Last Wednesday, September 4th, the student Joan Magraner Carrió of the intermediate level vocational training of electrical and automatic installations and the teacher José Alberto Pérez Marco travelled to Presov, in Slovakia.
The student is going to do training practices, for 20 days, in the company LEAR CORPORATION, a world leader in the manufacture of seats and other components of automobiles and electronic systems. This training course responds to the objective of the MEMEVET European project: the student must do practical training in a company in the mechatronics sector.
The teacher, José Alberto Pérez, is accompanying the student for the first week. He is visiting the host technical school, Spojená Skola, of the MEMEVET project, the LEAR company where the student does the training ship,as well as other companies like Spinea, dedicated to the manufacture of precision motor and the company LINAK dedicated to the manufacture of motors for orthopaedic beds.

FOLLOW US ON:
ENTRADA AL CENTRE DE
Visita del School:

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
15 COMMENTS