24/05/2024
HomeSin categoríaÒrgans de govern

Òrgans de govern

Els òrgans de govern que composen la nostra comunitat educativa són: l’Equip Directiu, el Consell Escolar i l’AMPA. L’Equip Directiu està format per la directora, vicedirector, els caps d’estudis i la secretària. El Consell Escolar està format per nou membres de l’equip docent (tres membres de l’equip directiu i sis del professorat), tres representants dels pares i mares, tres membres de l’alumnat, un membre d’administració i serveis, un representant de l’Ajuntament. L’AMPA està composada per pares i mares d’alumnat del centre.

COMPOSICIÓ DE L’EQUIP DIRECTIU CURS 2015/16
 

 

Professor
Càrrec
Carmen Fuster Molla Directora
Joan Marí Just Vicedirector
Rosa Boix Moratal Secretària
Joan Francesc Peris García Cap d’Estudis ESO
Carmina Cháfer Climent Cap d’Estudis  Batxillerat
Josep Pons Blasco Cap d’Estudis de FP

 

COMPOSICIÓDEL CONSELL ESCOLAR
 

 

EQUIP DIRECTIU
 Càrrec
Carmen Fuster Mollá Directora
Rosa Boix Moratal Secretària
Joan Francesc Peris García/Carmina Cháfer Climent/ Josep Pons Blasco Caps d’Estudis
   
PROFESSORAT  
  CONSELL ESCOLAR (Eleccions 2015)       CURS 2015-2016
Raquel Poquet Catalá  
Carmen Carrió Sala  
Flora Pérez Fernández  
Mª José García Castelló  
Alberto Pérez Marco   
Josep Julià Gómez Donet   
Inmaculada Llorca Muñoz  
Arturo Aparicio Gimeno  
   
PARES I MARES  – AMPA
 
Remigi Morant Navasquillo  
   
   
   
   
   
ALUMNAT  
Ana Bañuls Peris  
Alba Boscá Gutierrez  
Iván Martínez Moragues  
Rubén Vila Camacho  
   
PAS
 
 Mª José Escrivà Moragues  
   
REPRESENTANT AJUNTAMENT  
José Manuel Prieto Part  

 

 

 

FOLLOW US ON:
INTERCANVI IES TIRAN
Oferta F.P.

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
1.198 COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.