13/06/2024
HomeEl dia a diaNOTA INFORMATIVA SOBRE MATRICULA EN FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA DE SEGONA OPORTUNITAT

NOTA INFORMATIVA SOBRE MATRICULA EN FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA DE SEGONA OPORTUNITAT

 INFORMACIÓ COMPLETA EN PDF

DIRIGIT A PERSONES BENEFICIÀRIES DEL PLA D’OCUPACIÓ JUVENIL)
El procediment d’admissió́ en Formació́ Professional per al pròxim curs 2020-2021, dirigida a persones beneficiàries del Pla d’ocupació́ juvenil i programes formatius de qualificació́ bàsica finançats amb fons públics per al curs 2020-2021, es tramitarà̀ de manera electrònica , per a evitar tràmits presencials. La Conselleria d’Educació́ , Cultura i Esport, per a garantir l’assistència i l’accés de totes les persones sol·licitants, habilitarà̀ punts d’atenció́ a l’usuari per als qui no disposen de mitjans electrònics.
Presentació́ de sol·licituds d’admissió́ per a cicles de Formació́ Professional Bàsica dirigits a persones beneficiaries del Pla d’ocupació́ juvenil i de la documentació́ corresponent en el centre que se sol·licita en primera opció́ : de l’1 al 7 de setembre, tots dos inclusivament.

Llegir més

FOLLOW US ON:
INSTRUCCIONS PER A S
INSTRUCCIONS PER A S

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.