20/05/2024
HomeEl dia a diaMAQUETES DE FARMÀCIA

MAQUETES DE FARMÀCIA

Els alumnes de primer curs de farmàcia vespertí amb la confecció de les maquetes exposades han realitzat un projecte final del mòdul de disposició i venda de productes farmacèutics. En aquest treball han tingut que organitzar-se per treballar en equip i posar en valor els coneixements adquirits al llarg del curs. Han realitzat un projecte de farmàcia fent un estudi de l’entorn on està ubicada, la tipologia de clients, serveis i organització de la farmàcia, principis de marxandatge i aparadorisme.
Finalment han realitzat una exposició i defensa del seu projecte a la resta dels companys per treballar i millorar les seves tècniques de comunicació, imprescindibles en la tasca que han de realitzar en el sector farmacèutic.

a

FOLLOW US ON:
Visita a l’ajuntam
THE BIG CHALLENGE

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.