21/05/2024
HomeEl dia a diaINFORMACIÓ PER A L´ALUMNAT DEL CFGS DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES (MODALITAT PRESENCIAL I SEMIPRESENCIAL) DE L´IES TIRANT LO BLANC (GANDIA)

INFORMACIÓ PER A L´ALUMNAT DEL CFGS DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES (MODALITAT PRESENCIAL I SEMIPRESENCIAL) DE L´IES TIRANT LO BLANC (GANDIA)

pdf groc

Document en PDF

Abans de matricular-te al nostre centre d´aquest cicle formatiu has de saber el següent:
1.- No es pot cursar el mòdul de 2n curs CODIFICACIÓ SANITÀRIA si prèviament no s´ha superat el mòdul de 1r curs SISTEMES D´INFORMACIÓ I CLASSIFICACIÓ SANITARIS
2- No es pot cursar el mòdul de 2n curs ANGLÈS TÈCNIC II si prèviament no s´ha superat el mòdul de 1r curs ANGLÈS TÈCNIC I
3- Dirigit a l´alumnat de la modalitat semipresencial:

  • Un/a alumne/a es pot matricular de mòduls teòrics de Primer i de Segon curs sempre que no se supere una càrrega horaria annual de 1000 hores, encara que no és l´aconsellable (l´aconsellable el primer curs és matricular-se de mòduls només de Primer).
  • NO ÉS OBLIGATORI MATRICULAR-SE DELS 8 MÒDULS DE PRIMER CURS (un/a alumne/a es pot matricular del nombre de mòduls que desitge (d´un a vuit), i anar cursant el cicle “al seu ritme”)

4- Especialment dirigit a l´alumnat de la modalitat semipresencial:

  • Es recomana cursar en el mateix curs acadèmic els mòduls SISTEMES D´INFORMACIÓ I CLASSIFICACIÓ SANITARIS, TERMINOLOGIA CLÍNICA I PATOLOGIA i EXTRACCIÓ DE DIAGNÒSTICS I PROCEDIMENTS (mòduls molt relacionats entre ells)

5- El nostre alumnat realitza el mòdul de FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT) en centres sanitaris situats en la zona d’influència del nostre centre, en localitats com Gandia, Alzira, Dénia, Xàtiva, Alcoi, Ontinyent, etc.; aquests són centres situats a una distància generalment no superior a uns 40 km des de Gandia i que no tenen cap centre educatiu al seu voltant on s´impartisca el nostre cicle.
Si algun/a alumne/a, després d´haver cursat, i superat, els mòduls teòrics dels dos cursos del cicle al nostre centre, vol realitzar l´FCT en un centre sanitari que estiga prop de la seua residència (siga dins de la Comunitat Valenciana, o fora), i aquest no és un dels centres situats a l´esmentada zona d´influència del Tirant lo Blanc , HAURÀ DE SOL.LICITAR EN ADMINISTRACIÓ DE L´IES UN TRASLLAT D´EXPEDIENT a un centre educatiu proper a la seua residència, on s´impartisca el CFGS DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES, des del qual li puguen tutoritzar el dit mòdul d´FCT (no és necessari que en aquest altre centre educatiu estiga implantada la modalitat semipresencial del cicle).
6- El mòdul PROJECTE va lligat al d´FCT, així que si l´FCT es cursa en altre centre el Projecte també es cursarà en eixe altre centre

FOLLOW US ON:
RESOLUCIÓ SEPIE ADM

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
14 COMMENTS