13/07/2024
HomeSin categoríaGrups de treball i seminaris 2018-19

Grups de treball i seminaris 2018-19

 

1.NOVES METODOLOGIES EN FOL II
El seu coordinador és Carlos Martí i els objectius són:
-Aprendre noves metodologies per a treballar el mòdul de FOL en l’alumnat de FP Bàsica.
-Elaborar material didàctic per a treballar el mòdul de FOL en l’alumnat (fitxes de treball).
-Facilitar al professorat un material que servisca com a ferramenta de treball per a la consecució dels objectius i competències professionals plantejats en el mòdul de FOL.
1.TIRANT D’EUROPA – INTERNACIONALITZACIÓ DEL CENTRE EDUCATIU
La seua coordinadora és Carmina Cháfer Climent, i els seus objectius són:
– Impulsar la internacionalització del centre
– Promoure la identitat europea de la comunitat educativa del centre
– Ampliar coneixements culturals i lingüístics del nostre professorat, alumnat i famílies
2.ACCIÓ EDUCATIVA A L’EXTERIOR
El seu coordinador es Hassan Fares Mourad, i els seus objectius són:
– Diferenciar entre els tipus de models educatius.
– Identificar els requisits de cada programa educatiu en relació amb el país implicat.
– Interpretar les normes vigents del sistema educatiu espanyol.
– Comprar els diferents tipus de programes.
3. EQUIP DE QUALITAT PERMANENT 2018
La seua coordinadora és Raquel Poquet Catalá, i els objectius són:
– Reflexionar sobre el actual mapa de processos i el catàleg de processos.
– Analitzar la millora d’alguns dels processos que tenim desenvolupats
– Estudiar la implantació dels processos mitjançant el moodle de qualitat del centre.
4. MEDIACIÓ EDUCATIVA ALS CICLES DE FP
La seua coordinadora és Laura Borràs Giner i els objectius són:
– Aconseguir al centre un clima relaxat on es puga dur a terme la pràctica educativa.
– Reduir els enfrontaments i tensions
– Identificar-se amb el centre i incrementar l’esperit de pertanyença.
– Formar als participats de medicació
– Dotar al centre d’aula de jocs
– Formar un equip d’alumnat-tutors als grups de FP.
5.RUTES FOLERES A GANDIA
La seua coordinadora és Rosa Magraner Escrihuela i els objectius són:
– Reflexionar sobre com donar a conéixer a l’alumnat els organismes públics més rellevants i locals en matèria laboral i de Seguretat Social, com són INSS, TGSS, Labora (antic SERVEF)
– Reflexionar sobre com donar a conéixer a l’alumnat els organismes públics més rellevants i locals en matèria d’orientació i informació laboral i emprenedorisme.
– Debatre entorn a l’aplicació de l’aprenentatge significatiu en les aules.
– Reflexionar sobre el possible disseny de rutes a Gandia per visitar organismes amb l’alumnat i aplicar activitats pràctiques i significatives.
6.AVANÇANT EN LES TIC AL TIRANT.
La seua coordinadora és M Trinidad Escrivà Gomar, i els seus objectius:
– Aprendre a utilitzar les noves plataformes «Classroom» per impartir classe als alumnes.
– Desenvolupar un Entorn Educatiu uniforme per a tot el centre
– Saber utilitzar diferents «Apps Educatives»
– Definir la línies d’actuació i treball per millorar les TIC al nostre centre
7. DIALOGUEM?
La seua coordinadora és Rebeca Sendra Velázquez, i els seus objectius són:
– Aconseguir en el centre un clima relaxat on es puga dur a terme la pràctica educativa.
– Reduir els enfrontaments i tensions entre iguals
– Identificar-se amb el centre i incrementar l’esperit de pertanyença
– Sensibilitzar a la comunitat educativa la necessitat de mediació
– Formar als participats en mediació
– Dotar al centre d’una aula de jocs
– Formar un equip d’alumnat-tutors als grups de primer cicle d’ESO
8.TAULA PERIÒDICA LITERÀRIA
La seua coordinadora és Sara Grau Cardona, i els seus objectius són:
– Reflexionar sobre nous mètodes per a l’ensenyament-aprenentatge de la literatura a través de treballs o projectes interdisciplinars.
– Secundàriament, però no menys important, es proposa estudiar l’impacte del fet d’integrar una major presència femenina en els plans d’estudis literaris.

 

FOLLOW US ON:
MR49+DESEMBRE 2018+L
Mil euros para lucha

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.