21/05/2024

Estudis

PER QUÈ FER ESTUDIS A L’IES TIRANT LO BLANC DE GANDIA?

Perquè és un centre educatiu :

  • Amb una amplia oferta educativa i formativa de caràcter oficial.
  • Amb plans per a la millora de la qualitat educativa segon la norma FQM de la Unió Europea.
  • Amb programes oficials d’atenció a la diversitat d’interessos i de necessitats educatives específiques de l’alumnat.
  • On es dona una preparació i capacitació adequada per a continuar estudis universitaris o incorporar-se al mon laboral.
  • Amb una amplia oferta de cicles formatius de Formació Professional.
  • Que participa en programes europeus per a estudiar i fer pràctiques en altres països de la Unió Europea.
  • Que està coordinat amb més de 300 empreses de la comarca i del voltant, on el nostre alumnat fa les pràctiques laborals (FCT).
  • Que ofereix a l’alumnat activitats complementàries i culturals formatives i diverses.
FOLLOW US ON:
Situació i accés
TIRANT DE NADAL - PR

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.