20/05/2024
HomeSin categoríaCoordinadora d’Igualtat i Convivència

Coordinadora d’Igualtat i Convivència

CONVIVÈNCIA

Inma Llorca Muñoz
Coordinadora d’Igualtat i Convivència a l’IES Tirant lo Blanc de Gandia

 

La Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, amb la creació d’un agent d’igualtat (RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2016), ratifica el treball per l’igualtat que
l’associació Tirantianes porten fent al nostre centre des de 2007.  
La coordinadora té com a objectius portar endavant accions que permeten actuar front a desigualtats i comportaments violents i sexistes entre el nostre alumnat (Resolució 98/IX). Aquesta tasca és una qüestió de totes i tots. Impulsarà accions coordinades amb l’Equip d’Orientació des del Pla de Convivència, i els agents que hi participen, i les polítiques coeducatives preventives i difusores d’igualtat que realitza Tirantianes des del nostre Pla d’Igualtat (2009) reivindicant la transversalitat en totes matèries i activitats.

 

FOLLOW US ON:
EDUCAR EN IGUALTAT
DIA INTERNACIONAL DE

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.