14/06/2024
HomeOferta formativaBatxilleratConvocatòria premis extraordinaris batxillerat 2016

Convocatòria premis extraordinaris batxillerat 2016

pdf

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2016, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Batxillerat, corresponents al curs 2015-2016.pdf

  • Per a prendre part en esta convocatòria, serà necessari que la mitjana de les qualificacions obtingudes en els dos cursos de qualsevol de les modalitats de Batxillerat siga igual o superior a 8,75 punts.
    A la Comunitat Valenciana es concediran 29 premis.
  • Els estudiants que reunint els requisits indicats, desitgen optar als premis extraordinaris, s’inscriuran en el centre educatiu en el qual han cursat els estudis de 2n de Batxillerat fins al dia 3 de juny de 2016, inclusivament, lliurant emplenada la sol·licitud d’inscripció que s’inclou en l’annex I de la present convocatòria.
  • Les proves es celebraran el dia 22 de juny de 2016 en els locals dels Instituts d’Educació Secundària que s’indiquen en l’annex II de la resolució.
  • Els estudiants seran convocats a les 09.30 hores a fi d’iniciar el primer exercici. Una vegada iniciada la prova no s’admetrà cap estudiant. Hauran d’acudir proveïts del DNI/NIE.
  • Els estudiants que obtinguen premi extraordinari podran optar, prèvia inscripció, al premi nacional. A més, esta distinció els serà anotada en el seu expedient acadèmic i en el seu historial acadèmic pel secretari de l’Institut d’Educació Secundària al qual pertanyen o al que està adscrit el seu centre educatiu.
  • D’acord amb el previst en el Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat (DOGV 4971, 22.03.2005), els estudiants que obtinguen un premi extraordinari de Batxillerat no estaran obligats al pagament de les taxes per serveis acadèmics en el primer curs dels estudis superiors en un centre públic.
FOLLOW US ON:
L’IES Tirant lo Bl
Accés a la universi

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.