13/07/2024
HomeEl dia a diaCONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT ESPECIALISTA

CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT ESPECIALISTA

DOCUMENT EN PDF

CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT ESPECIALISTA
DESCRIPCIÓ DELS LLOCS A COBRIR
En funció del lloc al que s’opta, es presentarà per registre d’entrada en la Secretaria de l’IES Tirant lo Blanc de Gandia, una sol·licitud diferenciada per cada vacant.

Lloc 1: 1 professor/a especialista en “Manteniment mecànic preventiu de vehicle”.
Funcions:
-Impartició del mòdul 0052.Manteniment mecànic preventiu de vehicle.
-Coordinació amb la resta de professorat del curs i del Departament.
Curs: 2023-2024
Caràcter de la contractació: ordinària.
Duració prevista de la contractació: de setembre a juny
Hores setmanals: 3 hores lectives + 2 complementàries.
Torn: De vesprada a més de les reunions de coordinació a les quals siga convocat/da.
Finalització del termini de presentació de la sol.licitud: divendres 14 de juliol 2023 a les 13 h.
Lloc de presentació: Secretària de IES Tirant lo Blanc (Gandía).
Descripció dels continguts a impartir. Consultar en: BOE-A-2007-20202 Real Decreto 1397/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Emergencias Sanitarias y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Lloc 2: 1 professor/a especialista en “Configuració i programació en robòtica”.
Funcions:
-Impartició del mòdul 5088. Configuració i programació en el Curs d’Especialització de Robòtica Col·laborativa.
-Coordinació amb la resta de professorat del curs d’especialització i del Departament.
Curs: 2023-2024
Caràcter de la contractació: ordinària.
Duració prevista de la contractació: de setembre a març.
Hores setmanals: 8 hores lectives + 3 complementàries.
Torn: De vesprada a més de les reunions de coordinació a les quals siga convocat/da.
Finalització del termini de presentació de la sol.licitud: divendres 14 de juliol 2023 a les 13 h.
Lloc de presentació: Secretària de l’IES Tirant lo Blanc (Gandía).
Descripció dels continguts a impartir. Consultar en: “Real Decreto 904/2022, de 25 de octubre, por el que se establece el Curso de especialización de Formación Professional de Grado Superior en Robótica Colaborativa y se fijan los aspectos básicos del currículo”

Lloc 3: 1 professor/a especialista en “Robòtica col·laborativa mòvil”.
Funcions:
-Impartició dels mòduls 5087. Robòtica Col·laborativa, 5089. Robots Mòvils Autònoms i 5090. Seguretat i manteniment en el Curs d’Especialització de Robòtica Col·laborativa.
-Coordinació amb la resta de professorat del curs d’especialització i del Departament.
Curs: 2023-2024
Caràcter de la contractació: ordinària.
Duració prevista de la contractació: de setembre a març.
Hores setmanals: 8 hores lectives + 3 complementàries.
Torn: De vesprada a més de les reunions de coordinació a les quals siga convocat/da.
Finalització del termini de presentació de la sol.licitud: divendres 14 de juliol 2023 a les 13 h.
Lloc de presentació: Secretària de l’IES Tirant lo Blanc (Gandía).
Descripció dels continguts a impartir. Consultar en: “Real Decreto 904/2022, de 25 de octubre, por el que se establece el Curso de especialización de Formación Professional de Grado Superior en Robótica Colaborativa y se fijan los aspectos básicos del currículo”

FOLLOW US ON:
III jornades d’int
RELACIÓ PROVISIONAL

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.