13/07/2024
HomeEl dia a diaConferència Sectorial d’Educació: Acords orientadors de les tasques necessàries per a finalitzar aquest curs 2019-2020 i l’inici del pròxim curs 2020-2021.

Conferència Sectorial d’Educació: Acords orientadors de les tasques necessàries per a finalitzar aquest curs 2019-2020 i l’inici del pròxim curs 2020-2021.

Ahir, 15 d’abril, es va realitzar la Conferència Sectorial d’Educació amb la participació del Ministeri
d’Educació i Formació Professional i les administracions educatives de les comunitats autònomes. En
la Conferència es van tractar diferents temes i es van adoptar els acords que apareixen en el document
adjunt.

Carta comunitat educativa acords amb el Ministeri 16-04-2020 (Valencià)  (Castellà)

Acuerdos para el desarrollo del tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021

FOLLOW US ON:
Queda't a casa (Tuto
Dia Internacional de

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.