13/07/2024
HomeEl dia a diaCompliment de la normativa de protecció de dades en els centres educatius públics de titularitat de la Generalitat

Compliment de la normativa de protecció de dades en els centres educatius públics de titularitat de la Generalitat

Des que es va decretar l’estat d’alarma, tots els membres de la comunicat educativa de l’IES Tirant lo Blanc trobem necessari reunir-se a distància, i sovint ho fem a través de canals digitals que ens aporta internet, sobre tot per videoconferències.

Amb l’apogeu d’aquest ús de comunicació amb l’alumnat, ens podem trobar casos de deepfakes (informació falsa), zoombombings (intrusió no desitjada d’una persona a la videoconferència), pujades de les mateixes a canals diversos, etc…

Des de la direcció us recomanem que, si l’eina ho permet, protegiu la reunió amb contrasenya o bloquegeu l’entrada de més participants i que, a més a més, amb la mateixa convocatòria amb enllaç de participació, els demaneu fer un ús responsable de la mateixa, recordant a l’alumnat cada vegada que feu una comunicació docent online que:

“Queda terminantment prohibit fer cap gravació, difusió o publicació de la comunicació docent a través d’internet ni de qualsevol altre mitjà equivalent emparats per la LLEI ORGÀNICA 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels Drets digitals i per la RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2018, de la Subsecretaria de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions per al compliment de la normativa de protecció de dades en els centres educatius públics de titularitat de la Generalitat”.

FOLLOW US ON:
Mesures excepcionals
INFORMACIÓ DIRIGIDA

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.