24/05/2024
HomeEl dia a diaClasses de mecatrònica dins del Projecte Europeu MEMEVET

Classes de mecatrònica dins del Projecte Europeu MEMEVET

Els alumnes de primer curs del cicle formatiu de grau mitjà d’instal·lacions elèctriques i automàtiques, estan assistint a classes de mecatrònica dins del Projecte Europeu MEMEVET, completant així la formació pròpia del cicle amb coneixements de planificació, construcció i configuració de maquinària automatitzada amb continguts d’automatització industrial avançada, robòtica, tècniques de fabricació, pneumàtica, hidràulica, mecanitzat i assemblatge.

Dijous 23 de maig, els alumnes han realitzat activitats d’automatismes electropneumàtics i hidràulics.

The first year students of the intermediate level training cycle of electrical and automatic installations are attending mechatronic classes in the MEMEVET European Project; thus completing the training of the cycle with knowledge of planning, construction and configuration of automated machinery with advanced industrial automation contents, robotics, manufacturing techniques, pneumatics, hydraulics, machining and assembling.

On Thursday, May 23, the students carried out activities of electropneumatic and hydraulic automation.

FOLLOW US ON:
LECTURA DE MICRORELA
CURS AULA SALUT DE M

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.