20/05/2024
HomeEl dia a diaCARTA A LES FAMILIES

CARTA A LES FAMILIES

Document en PDF

Benvolgudes famílies,

Davant la situació excepcional que estem vivint actualment i que ha suposat la suspensió de l’activitat educativa presencial en tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d’ensenyament de manera transitòria, els centres educatius hem de continuar garantint el dret a l’educació, mitjançant una modalitat d’educació a distància, que ens ha requerit una adaptació a nous espais, recursos, eines així com també a nous mecanismes de coordinació entre professorat, equip directiu, professorat i alumnat i famílies.

Sabem el gran esforç que implica l’adaptació a aquesta situació i és per això que volem donar-vos les gràcies per la vostra col·laboració i paciència. Sabem que no és fàcil.

Aquesta nova forma d’activitat educativa, que és transitòria, no implica la pèrdua del curs escolar. Farem l’avaluació del curs, havent suficient informació de l’alumnat per poder avaluar-lo i facilitant que l’alumnat puga recuperar aquelles competències que té pendents, amb activitats diverses. Estem pendents de les noves instruccions que ens vaja donant la Conselleria.

El que ha de quedar clar, es que segons les instruccions de Conselleria, a les etapes de l’ESO no es pot avançar matèria. S’han de realitzar activitats de repàs i senzilles, (cada matèria en proporció a la càrrega lectiva que té a la setmana), sense que cree un clima de tensió i angoixa a l’alumnat.

Els mitjans de treball i de contacte del professorat d’ESO amb l’alumnat i famílies serà: correu electrònic, la plataformes AULES de la Conselleria d’educació i la Web família.

A les etapes de Batxillerat i d’FP sí es pot avançar matèries. El professorat farà ús d’aquelles ferramentes que siguen necessàries per poder impartir les seues classes: correu electrònic, zoom, Web família, plataforma Aules, o altres mitjans, però fent senzill l’accés de l’alumnat a les classes a distància.

La propera programació que enviaran els professorats serà equivalent a la setmana del dia 21 al 30 d’abril ja que des del dia 9 al dia 20 d’abril són vacances de pasqua. Les següents programacions seran quinzenals.

Molt d’ànim a totes les famílies! És una situació difícil però junts i amb col·laboració ho traurem endavant.

GANDIA 6 d’abril de 2020.

L’equip directiu

IES TIRANT LO BLANC, GANDIA

 

FOLLOW US ON:
Mesures anunciades e
ÉS TEMPS DE PASQUA

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.