21/06/2024
HomeEl dia a diaAlumnat de 3r ESO visita les empreses de l’entorn

Alumnat de 3r ESO visita les empreses de l’entorn

L’alumnat de 3r ESO, dintre del programa europeu d’orientació professional GO VET que es
desenvolupa a l’IES Tirant lo Blanc, ha realitzat el dimecres 8 de maig una visita a les
empreses on l’alumnat de FP del nostre centre està fent practiques
L’alumnat d’ESO s’ha subdividit en 7 grups, cadascun dels quals ha visitat empreses de 3
sectors diferents: industrial, sanitari i de serveis. En arribar a les empreses els ha rebut un
alumne/a de FP que els ha explicat les característiques de l’empresa, els professionals que
treballen en la mateixa i els estudis que es necessiten.
L’alumnat de FP que està fent FCT en les empreses ha demostrat una gran professionalitat en
les seves explicacions; tanmateix l’alumnat de 3r ESO s’ha mostrat molt interessat en la visita
que forma part de les activitats desenvolupades en el centre per ajudar-los a decidir els seus
estudis i per tant el seu futur professional.
Les empreses visitades són: Financiera Inmobiliaria, Ajuntament de gandia , Gestigan 2000 ,
Avalon lounge Gandia S.L., Gothica inmobiliaria, Cordonets, Sprinter, Los Brezos, Farmàcia
Alejandra Vercher , Farmàcia Rosa Mª Fernández Cardavilla, Hospital, Mapesa, Oleomàtic,
Diesel Safor, Ecoandeco i Dekorparket

FOLLOW US ON:
Visita de 34 alumnes
Taula Periòdica

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
9 COMMENTS