13/06/2024
HomeEl dia a diaSOL·LICITUD DE TÍTOL

SOL·LICITUD DE TÍTOL

Intruccions per obtenir el títol del cicle que heu cursat i superat

  1. Omplir el full de sol·licitud de títol que vos adjunte.
  2. Entrar al link de taxes Model 046 per fer el pagament de les taxes. Podeu consultar aquest enllaç que vos explica com fer-ho. https://youtu.be/xBgVeU8MeKw
  3. Una vegada fet el pagament de les taxes (Model 046) amb el justificant, vindre al centre amb el rebut
  4. Presentar la documentació anterior a les oficines de secretaria a les administratives.

  Full de sol·licitud de títol

FOLLOW US ON:
ACTE DE GRADUACIÓ D
Banc de Llibres del

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
10 COMMENTS